נישואין

המועצה הדתית צפת מברכת אתכם בברכת מזל טוב לרגל נישואיכם.

זוג אשר החליט לבוא בברית הנישואין ומעוניין להירשם במועצה הדתית צפת צריך לבצע את הפעולות הבאות:

להירשם לנישואין בין חודש וחצי לשלשה חודשים לפני החתונה – כדאי לתאם את מועד החתונה לפני הסגירה הסופית ע"מ למנוע מצב בו יש בעיה לקבוע מועד לחתונה.

לרישום הנישואין יש להביא:

  • תעודת זהות + ספח
  • תמונת פספורט
  • 2 עדים או עדות אשר אינם קרובי משפחה של בני הזוג מעל גיל 18 .
  • תעודת נישואין של ההורים.
  • ישנם מקרים נוספים, כל אחד לגופו, שיצטרכו אישור נוסף. בזמן פתיחת התיק, רשם הנישואין יודיע לזוג מה  יש עוד להביא.

המועצה הדתית עורכת חופות בתחום השיפוט של צפת.
במידה וזוג רוצה להינשא מחוץ לתחום, על בני הזוג לדאוג לרב אשר יאושר ע"י המועצה הדתית לעריכת חופה וקידושין.

אגרות:

האגרות לרישום נישואין נקבעות על ידי השר לענייני דתות.

  1. רישום נישואין וסידורם – 720 ₪
  2. הנפקת תעודת רווקות – 154 ₪

הנחות:

חייל/ת בשרות סדיר, שרות לאומי, בן ישיבה וסטודנט (מתחת לגיל 30), עולה חדש בשנתיים הראשונות  לעלייתו', בעל תעודת נכה בתוקף   – 40%

התשלום

  1. התשלום הוא על פי תעריף ממשלתי רשמי והוא כולל את כל השירותים. (ראה אגרות ותשלומים)
  2. אין לשלם כל תשלום נוסף מלבד התשלום ששולם במועצה הדתית, פרט להסעת הרב למקום החופה וחזרה, אם היא נערכת מחוץ לעיר.
  3. את גמר התשלום יש לסדר עד שבוע לפני יום הנישואין.

שליחת מייל למחלקת נישואין עדיף לשלוח ישירות למנהל המחלקה יהודה כהן – yesh100co@gmail.com