כשרות

הליך קבלת תעודת הכשר לעסק

מחלקת הכשרות מטפלת בכל ענייני הכשרות לבתי עסק המבקשים השגחה.
על מנת לקבל תעודת כשרות לעסק, יש להגיע למשרדי המועצה לפגישה עם מנהל המחלקה הרב מרדכי ביסטריצקי שליט"א.
יש לתאם עם הרב מועד הגעה מדוייק בטלפון: 052-3742113.
לאחר מכן יש למלא טפסים מתאימים במזכירות. הרב או מי מטעמו מגיע לבית העסק לבדוק מה צריך לעשות לפני קבלת התעודה. (הכשרת כלים, נקיון וכו').

נושא התשלום מורכב משני דברים:
א. אגרה שנתית – תשלום חד פעמי לשנה. גובה האגרה נקבע לפי טבלה שמפרסם המשרד לענייני דתות בירושלים.
ב. שכר השגחה חודשי – נקבע ע"י מנהל מחלקת כשרות ויו"ר המועצה הדתית על-פי היקף העבודה של המשגיח בעסק.