גמ"ח ציוד להשאלה בעיתות שמחה ולהבדיל בעת צרה. שע"י המועצה הדתית צפת

עולם חסד ייבנה שיתוף פעולה של המועצה הדתית וארגון החסד ״זכור לאברהם״, המוע״ד רכשה כסאות ושולחנות לגמ״ח המרכזי של ארגון החסד זכור לאברהם לע״נ המנוח הכשר רבי אברהם גנון ז״ל, הגמ״ח מסייע עם ציוד להשאלה בעיתות שמחה ולהבדיל בעת צרה.

בית הכנסת זכור לאברהם

ציוד הגמ"ח

דילוג לתוכן