בתי כנסת

 
שם בית הכנסתשם הגבאיכתובת בית הכנסתכתובת גבאיאיזורטלפוןמתי פעיל?פרטים נוספים
איביקור (מקלט) חב"דיוסף ארז'אןרח' אלכסנדר פכרסקי איביקור053-2836457ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
איביקור ספרדיברוך אלאלרח' יסעור איביקור איביקור050-7856981  
אבוחציראשלמה יתחרמז דוד 90שפרינצק 169דרום04-6971153ימות חול + שבתות וחגים 
אגודת אחיםיוסי אנקרהרצל 1ההגנה 175דרום050-8630365  
אור פנחסגאלי כהןהכשרת הישוב 179ויצמן 37/8דרום052-7134378שבתות וחגיםלחץ כאן
בית החוליםאלקובי שלמהמרכז רפואי זיוהאחד עשר 362/13דרום050-6285893ימות חול מנחה ומעריב +שבתות וחגים 
בית חב"ד דרוםיחיאל דהאןרמז דודאנילביץ 24/4דרום052-6734577ימות חול +שבתות וחגים 
מניין חצרות משפחת מעבריאלעד מעבריסמטת רחוב ההסתדרות רחוב יוספטל 163יוספטל 163דרום052-4280377ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
מזוג גלויותחיים שושן  ו- סבג שמעוןויצמןהרצל 24, ש. דרום 14דרום055-6623306 ,           052-4212106  
סאסי כהןמשה כהןאנילביץאנילביץדרום050-2810196  
האר"י לצעיריםיגאל ביתן ו- חיים קריסי בתוך בית ספר האר"י רחוב הרצלרחוב הרצלדרום052-2815317,            050-2438000ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
יחדיוטרי סולומוןמתנ"ס בלוםת.ד. 1491 צפתדרום050-8585209שבתות וחגים 
ר' דוד בן ברוךאליהו לחיאנירמז דודרמז דוד 122דרום04-6806006  
ר' מאיר בעל נסדוד ממןלוחמי הגטאות 53ש. דרום 51/9דרום052-9247460ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
רשב"יאלברט אלבזרמז דודרח' הרצל 20דרום6971228, 054-4347045ימות חול + שבתות וחגים 
שערי צדק לעולי פרסאפרים כשררמז דוד 55שכון דרום 14/7דרום054-4451757,            054-4490404 מאיר כשרימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
אור שמואלאלחנן קולדצקי ואברהם ווינטשפרינצק 1לוחמי הגטאות 5, ויצמן 6דרום053-3120240 052-7677262ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
ביאלאהרב יחיאל אייכנשטייןמאחורי סמינר כנפי יונהלוחמי הגטאות 50/9דרום054-8457057+ימות חול שבתות וחגיםלחץ כאן
בית מדרש "אור עולם"בועז חמורמז דוד 54אנילביץ 23דרום058-3227414  
בלום (במתנ"ס)טרי סלומוןרחוב הרצלת.ד. 411דרום6973668  
בנימין הצדיקמזור אברהםלוחמי הגטאותלוחמי הגטאותדרום054-6471220  
דרך חכמה הרב דאנה יוסף הלוילוחמי הגטאות 1 דרום050-4170791  
היכל דודאליהו אסרףגני הדר ליד בית ספר בת מלךשכון גני הדר 34/4דרום052-6521060מנחה וערבית בימות החול + שבתות וחגיםלחץ כאן
היכל מוהר"ן האשכנזיירוחם גולדאצל 122דוד אלעזר 213/4דרום058-5288330ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
היכל מוהר"ן הספרדידוד פרץלוחמי הגטאות 20לוחמי הגטאות 34/1דרום052-6118341ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
היכל שלוםהרב יוסף אלמשעלימול יפה נוףש.ע. 156דרום052-2477117  
זבולוןפנחס בוחניקלוחמי הגטאות 80רח' טז 70דרום052-2840299ימות חול+שבתות וחגים 
זוהר הגלילמאיר זמירשכונת דרום דרום052-7684299ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
חללי צה"לדני כהן ו- אפרים כהןשפרינצק 162שפרינצק 167/1, פרומצנקו 42/7דרום050-7235472,            053-5200020ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
יפה נוףמשה גרינבאוםיפה נוף 66יפה נוף 66דרום054-6689120שבתות וחגיםלחץ כאן
פרי מגדיםאלעזר פינטושפרינצק 323לוחמי הגטאות 9/37דרום052-7639152 לחץ כאן
מניין רחוב קרן היסוד 1ישראל נחמןקרן היסוד 1קרן היסודדרום050-4134121ימות חול + שבתות וחגים 
תפארת אחיםאבישי יקותיאלליד גם האם (ככר הדלי)רחוב אנילביץדרום055-6688445  
אורח חייםבן חיים יצחקרח' יוספטלשכון כנען 172כנען052-2521701ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
בי"ס בית חנהרסקין שלמה קרית חב"ד 220/3כנען04-6972038               052-6252770  
בית אלוקיםציון אסוליןיוספטל 8יוספטל 8כנען052-4532308שבתות וחגים 
אשכולבן עבו יעקבההסתדרות 55אודם 9 צפתכנען052-6870103ימות חול+שבתות וחגים 
ליובאוויטשנודלמןכנען 10 כנען054-7882586ימות חול + שבתות וחגים 
צעירי חב"ד (היכל לוי יצחק)משה פרידמן ת.ד.144כנען6973785, 052-4535899  
קבלהאלי עמררחוב ל"א 87יוספטל 30/3כנען6973373, 052-5407355ימות חול + שבתות וחגים 
שבט אחיםאברהם מלכהיוספטלזלמן שזר 138/1כנען052-2798630 (הבת)        053-8214151ימות חול+שבתות וחגים 
שבעת הבניםהרב אוחנונה אברהם ו-  עמי בן חייםההסתדרות 50שכון כנען 233/7כנען050-7783788,            050-7837896ימות החול + שבתות וחגיםלחץ כאן
תורת משה אמתיצחק כהןההסתדרות 49כנעןכנען6972128  
בני עקיבא – אחדותנריה חסידיםזלמן שזרזלמן שזר 228/3כנען053-2831293שבתות וחגיםלחץ כאן
היכל לוי יצחקשניאור גרוזמןכנעןכנען 231/17כנען6999751  
מאמר מרדכי – ע"ש ר' מרדכי פרץ זצ"לר' משה סויסהשכון כנען 12מעלה כנען 257/1 ת.ד. 6385כנען04-6971068 052-6071534  
משכן נתן – רומניםיוסף מרקוביץיוספטלנוף טליהכנען050-3071719ימות חול+שבתות וחגים 
ר' חי טייבמישל חניאזלמן שזר 229רחוב יוספטל 7כנען054-6702323מנחה ומעריב בימות החול + שבתות וחגים 
ר' ישראל אבוחציראיהודה דיאיזלמן שז"רהשבעה 214/8כנען054-7437818ימות החול+שבתות וחגיםלחץ כאן
ר' עמרם בן דיוואןמרדכי אסוליןש. כנעןש. כנעןכנען055-2776196ימות חול + שבתות וחגים 
שבט אחיםר' יונתן מזוזמעלה כנען 252מעלה כנען 252כנעןהדר עוז 052-2229515  
שערי ציון (פרס)עמוס חלפהיוספטל 3יוספטל 4כנען054-4436266  
בית א-ל אהבת שלוםאדרי ניסים ויצמן דודרח' הגולןהר אדיר צפתמליבו057-7770329             050-8434095ימות חול + שבתות וחגים 
בית מדרש אליאבליאור ביטוןמקלט ברחוב התבור 5התבורמליבו054-7768324מנחה וערבית בימות החול+שבתות וחגיםלחץ כאן
בית רבנואייל כהןהתבור 1/5התבור 1/5מליבו050-2420869שבתות וחגיםלחץ כאן
חב"דערנטרוירח' החרמוןרח' החרמוןמליבו054-4770778  
אוהבי ישראלאוריאל בן יעקב נחל דן מנחם בגיןמנחם בגין058-6148248שבתות וחגיםלחץ כאן
בית כנסת דוד ומשהויקי אוקיהירדן 15הרדן 15מנחם בגין052-8289472  
חב"ד "היכל מנחם"דוד גולדין נוף האגם 15מנחם בגין682280  
לכה דודיאבי אדריכוכב הצפון 1 מנחם בגיןהאסיף 3 מנחם בגיןמנחם בגין052-8785591ימות חול+שבתות וחגיםלחץ כאן
מנחם בגיןאבן חיים יעקבמנחם בגיןהחרמון 19/3מנחם בגין6999373  
מעייני הישועהאבי הלאלמנחם בגיןהאלון מנחם בגיןמנחם בגין   
אש קודשהרב רונן חזיזהרח' ספירנווה אורניםנווה אורנים050-4159930  
בית גבאיבן ציון שועאיספיר 6 ד'ספיר 6/4נווה אורנים050-8717121שבתות וחגיםלחץ כאן
ובא לציון גואלטויטו יקירנווה אורניםנווה אורנים 19נווה אורנים   
יהלומי השםאבי כהןיהלום 5יהלום 5נווה אורנים052-9201804שבתות וחגיםלחץ כאן
נוף כנרתיוסי מזוזנוף כנרתנוף כנרתנוף כנרת057-8132913  
רחובות הנהרשי אילוזנוף החולה 7נוף הגליל 22נוף כנרת052-9465382  
עליהיורם אמסלםרח' הפלמ"חההסתדרות 10עיר052-2479223  
קרליבךמאיר גלייזררח' ירושלים קניון צפתרח' מגיני צפת 18עיר6972376  
שם ועברתורג'מן אליהורח' הפלמ"חסמטת ר' חי טייבעיר050-6733154  
בני עקיבא סניף דרוםשמילה צביקהרח' הפלמ"ח עיר052-8596420מנחה וערבית בימית חול ושבתות וחגיםלחץ כאן
האדמו"ר מלעלוב – תפילה למשהלוסטיג משהרח' טוקרן היסוד 11עיר050-4184053ימות חול + שבתות וחגים 
חומני עלושפיניש מוריסרח' חומני עלוששכון כנען 254/9עיר050-3722616ימות חול+שבתות וחגים 
יתד התשובה "ברוך שאמר"חדד נתןהנריאטה סולדרח' גמזועיר050-7638194 זמני תפילות ראש השנה

לחץ כאן
נעם ע"ש נעם יהודה הי"ד – בסראיהיוסי סטפנסקירח' הפלמ"ח בסראיהרח' החלוץ 31עיר077-5010421ימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
עטרת מרדכי – בית מדרשיצחק סובגכ"ב ילדי מעלות 1הרצל 47עיר050-2107555ימות חול + שבתות וחגים 
שבז"י – בית כנסת תימניםיואב נדבסמטת הדסהסמטת הדסהעיר050-8358601  
שכונת רימוניםאהד איילישכונת רימונים יעקב לוישכונת רימונים 5 א'עיר052-4689290ימות חול+שבתות וחגים 
תפילה למשה – בית אליהומאיר שלגט"ז מול מלון רימוניםהרצלעיר050-9444929שחרית בימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
אבוהבחיים קוביסמטת אבוהב עיר עתיקה צפתי"ב 104עיר עתיקה050-4115127  
אבריטשאוחנה אליהורח' האר"י סמטת אבריטשת.ד. 1057עיר עתיקה052-3723282  
אלשיךיוסף בוכניקאלשיך 16ירושלים 73עיר עתיקה04-6973698              054-6907578  
בית יוסף ע"ש ר' יוסף קארובן שמעוןסמטת אבוהבהרצל 22עיר עתיקה6971343ימות חול + שבתות וחגים 
האר"י האשכנזיגרוס שמואלרח' האר"ינווה אורניםעיר עתיקה054-7803859  
האר"י הספרדיאלי לוירח' האר"ירח' יהלוםעיר עתיקה04-6920355 050-6242589  
צ'רנובילמשה ברגררח' בר יוחאירח יעבץ 3עיר עתיקה6921786  
צאנזברוך קלייןרח' תרפ"ט 18תרפ"ט 18עיר עתיקה053-3100034ימות חול + שבתות וחגים 
צורטקובאריה פרומוביץרח' בר יוחאירח' צה"ל 6עיר עתיקה052-7636750  
קאסובישראל רוטנברגעיר עתיקהק. האומנים רח' ט"ו 29עיר עתיקה052-7631531ימות חול + שבתות וחגים 
שערי רחמיםמוטעי יהודהי"א 27נווה אורנים 25עיר עתיקה6920348, 052-2794606שבתות וחגים 
ביר"ב (עיר עתיקה)יצחק גינזבורגמגיני צפת עיר עתיקה054-6559303שבתות וחגיםלחץ כאן
בית כנסת הגדול דחסידי ברסלבקעניג חייםרחק האר"י עיר עתיקה052-7623722  
בית לוי יצחקזאב פרידמןרח' ירושלים 17 (בישיבה)גבעת שושנהעיר עתיקהז.ב. 6973533 מ. 6972570 הרב: 6972029  
בית מדרש האר"יפנחס זילברמןרח' האר"יחסכון 2עיר עתיקה6973166  
היכל ניסיםזאב שבבורח' האר"יהאר"י 2עיר עתיקה6973649  
הצמח צדק – חב"דמרזל גבריאלחתם סופר עיר עתיקה050-7983988  
ויזניץ טוניסהרב ברוך סבאןעיק עתיקהבר יוחאי 52עיר עתיקה04-6973454ימות החול+שבתות וחגיםלחץ כאן
חב"ד עיר העתיקההרב יוסף זלמנוב עיר עתיקהעיר עתיקה6821675  
חברת זוהרכמוס רפאלעיר עתיקהרח' ל' 100עיר עתיקה6921430  
ישיבת צפת בראשות הרב קפלןיחיאל קוקהר קפלן 3 עיר עתיקה053-3177711ימות חול+שבתות וחגיםלחץ כאן
כולל מהרח"ובן אדרת אברהםרחוב האר"י 28רחוב האר"יעיר עתיקה053-3115959  
ר' יוסי בנאהשבבו יוסףעיר עתיקהרח' בית עבועיר עתיקה050-4101477  
ישמח משה (ע"ש) הרמב"םמשה רפאל צרורשכונת קריית שרה (ליד מגדל המים)קריית שרהפיקוד052-7418777  
אהרון אוהב שלוםניסים מימוןיעקב הופרטיעקב הופרטפיקוד צפון050-7486977  
היכל הברכהדדי ארזהגדוד השלישיהגדוד השלישיפיקוד צפון052-4281804  
שושנת יעקבהרב דניאל חסיןצה"ל 7ת.ד. 459צה"ל-דרום6973564, 6922740  
בית מנחםדוד טורקוב צה"ל 7צה"ל-דרום6921834 זאב פרידמן  
יד עזרא ושולמיתיששכר מזוזצה"ל 1צה"ל 1צה"ל דרום054-8486629ימות חול + שבתות וחגים 
חוני המעגלחמו בנימיןמול צה"ל 12צהל 12צה"ל-דרום053-8862217  
בית המדרש "רנו ליעקב שמחה" מאור חיים צה"ל 4 כניסה ראשונה קומה -2 צה"ל-דרום  זמני תפילות ראש השנה וכיפור
קהל חסידים יצחק אייזיק ווייסצה"ל 5צה"ל 5/13צה"ל-דרום052-7616876ימות חול+ שבתות וחגים 
אהרון אוהב שלוםרפי ביתןהגדוד השלישי (מהככר של המזרקה כל הזמן ישר גם אחרי שהכביש מתעקל שמאלה)הגדוד השלישי 73קריית שרה052-8398860  
דרכי אבותציון שטריתשכונת קריית שרה ליד מגדל המיםביאליק 214קריית שרה052-2824372מנחה וערבית בימות חול + שבתות וחגיםלחץ כאן
אור תורהגדעון שישהר גלעדרמת רזיםרמת רזים052-9462319  
מניין רחוב הר גלבועאפנזר יצחקהר גלבוע 19הר גלבוע 15רמת רזים052-7272207שבתות וחגים 
דילוג לתוכן